Αξιοποίηση λιμανιού Αστακού


  Τίτλος

  Αξιοποίηση λιμανιού Αστακού

  Περιγραφή

  Αφορά ημιτελές κτίριο προοριζόμενο για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας, επί του οποίου προτείνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Ελληνικής Τράπεζας

  Κατάρτιση Μελετών

  N/A

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας