Ανάπτυξη λιμενικών έργων στον Αστακό


  Τίτλος

  Ανάπτυξη λιμενικών έργων στον Αστακό

  Περιγραφή

  Στον Αστακό λειτουργεί καταφύγιο τουριστικών σκαφών που σχεδιάζεται να αναβαθμιστεί. Επιπλέον μπορεί να σχηματιστεί υδατοδρόμιο.

  Προϋπολογισμός

  5.000.000€

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας