Αξιοποίηση Νεοκλασικού Κτηρίου στον Αστακό


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Νεοκλασικού Κτηρίου στον Αστακό

  Περιγραφή

  Στο κέντρο του Αστακού υπάρχει ένα κτίριο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος ή για την ανάπτυξη incubator για start-ups.

  Προϋπολογισμός

  600.000€

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση / Σε περίπτωση που το κτίσμα αποδοθεί για τουριστικούς σκοπούς, αναγκαία κρίνεται η λήψη αδειοδοτησης από τον ΕΟΤ

  Επίπεδο Ωριμότητας