Σφαγεία Αστακού


  Τίτλος

  Σφαγεία Αστακού

  Περιγραφή

  Τα σφαγεία θα είναι σύντομα έτοιμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν και να αποδοθούν σε ιδιώτες.

  Προϋπολογισμός

  300.000€

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη οριστικών μελετών

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας