Ανάπτυξη Λιμένα Μύτικα


  Τίτλος

  Ανάπτυξη Λιμένα Μύτικα

  Περιγραφή

  Η περιοχή του λιμένα έχει αυξημένη τουριστική κίνηση και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται αφορούν την ανέγερση ξενοδοχείων και την τουριστική ανάπλαση. Η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να αναβαθμιστεί ο λιμένας, και να σχηματιστεί καταφύγιο σκαφών ή μαρίνα.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη οριστικών μελετών

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας