Καταδυτικό Πάρκο


  Τίτλος

  Καταδυτικό Πάρκο

  Περιγραφή

  Η ακτογραμμή Αστακού-Μύτικα προσφέρεται για καταδύσεις. Έχει μεγάλο βάθος, βράχια, θαλάσσια ζωή, είναι τουριστική περιοχή και πιθανότατα περιέχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον στο βυθό. Η συνεχιζόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε επενδυτικό ενδιαφέρον με τη δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου.   Η περιοχή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες / Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης των κάτωθι μελετών: μηχανολογική, γεωτεχνική, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομοτεχνική

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση / Αναγκαία είναι η λήψη αδειοδοτήσεων από την αρχαιολογία, καθώς και άδεια χωρoθέτησης καταδυτικού πάρκου.

  Επίπεδο Ωριμότητας