Κατασκευή Ενεργειακού Πάρκου


  Τίτλος

  Κατασκευή Ενεργειακού Πάρκου

  Περιγραφή

  Στην περιοχή Καμενιτσιώτικα υπάρχει διαθέσιμη έκταση περί των 680 στρεμμάτων στην οποία μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακό πάρκο.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Πηνειού

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας