Ιππικό Κέντρο Δήμου Πηνειού


  Τίτλος

  Ιππικό Κέντρο Δήμου Πηνειού

  Περιγραφή

  Πρόκειται να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις για λειτουργία ιππικού κέντρου σε χώρο του Δήμου Πηνειού έκτασης 50.500 τ.μ.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Πηνειού

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας