Επαναλειτουργία του Ινστιτούτου Κοροίβου


  Τίτλος

  Επαναλειτουργία του Ινστιτούτου Κοροίβου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η επαναλειτουργία του ινστιτούτου αμπέλου και οπωροκηπευτικών για την δημιουργία νέων ποικιλιών κηπευτικών και τη βελτίωση των υπαρχουσών ποικιλιών.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας