Ανάπτυξη Δικτύου Μαρινών


   

  Τίτλος

  Ανάπτυξη Δικτύου Μαρινών

  Περιγραφή

  Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών τουριστικών λιμένων και η ανάπτυξη νέων θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της ΠΔΕ, στοχεύοντας ειδικότερα στην ανάπτυξη μιας niche αγοράς, με αξιοσημείωτη δυναμική που δύναται να επιφέρει σημαντικά κέρδη. Τα μεγαλύτερα οφέλη από την ανάπτυξη του δικτύου μαρίνων είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας με τουριστικό συνάλλαγμα.

  Ακολούθως, παρουσιάζονται πληροφορίες για 7 συνολικά μαρίνες στην ΠΔΕ.

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

   

  Τίτλος

  Αξιοποίηση Μαρίνας Πάτρας

  Περιγραφή

  Προτείνεται η παραχώρηση της Μαρίνας Πάτρας σε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να αναλάβει την υλοποίηση των έργων ανακαίνισης ή/και επέκτασης της μαρίνας, καθώς και την λειτουργία.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Πατρέων

  Κατάρτιση Μελετών

  Ν/Α

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

   

  Τίτλος

  Αξιοποίηση Μαρίνας Αιγίου

  Περιγραφή

  Υπάρχει έκταση που προσφέρεται για την κατασκευή μαρίνας και προτείνεται η παραχώρηση της σε επενδυτή για κατασκευή και ανάπτυξη.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αιγίου

  Κατάρτιση Μελετών

  Ν/Α

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ν/Α

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

  Τίτλος

  Αξιοποίηση Μαρίνας Βόνιτσας

  Περιγραφή

  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης της μαρίνας, προτείνεται η παραχώρηση της σε ιδιώτη προς περαιτέρω αξιοποίησή της.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας

  Κατάρτιση Μελετών

  Ν/Α

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ν/Α

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

   

  Τίτλος

  Μαρίνα Αμφιλοχίας

  Περιγραφή

  Η μαρίνα έχει 3 βραχίονες σε καλή κατάσταση, με μέγιστη δυναμικότητα περίπου 100 σκάφη. Προτείνεται η αναβάθμιση της μαρίνας Αμφιλοχίας και η υλοποίηση συνοδών έργων στη χερσαία ζώνη.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Σε χρήση από το Δήμο Αμφιλοχίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

  Τίτλος

  Δημιουργία Μαρίνας Αλυκών

  Περιγραφή

  Προτείνεται η νομιμοποίηση-ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των τοπικών αλιέων, και παράλληλα, η κατασκευή μαρίνας που θα συμβάλει στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου

  Κατάρτιση Μελετών

  Κατάρτιση μελετών εν εξελίξει

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

  Τίτλος

  Κατασκευή Μαρίνας Ναύπακτου

  Περιγραφή

  Στη Ναύπακτο υπάρχει έκταση κατάλληλη για κατασκευή μαρίνας και προτείνεται η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την κατασκευή της μαρίνας και της διαχείρισής της εν συνεχεία.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ναύπακτου

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη οριστικών μελετών

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί το σύνολο των αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας

   

  Τίτλος

  Δημιουργία Μικρού Καταφυγίου Σκαφών Αρκουδίου Πηνειού

  Περιγραφή

  Προτείνεται η δημιουργία μικρού καταφυγίου σκαφών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ελλιμενισμού μικρών σκαφών στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Σε διαδικασία εξασφάλισης της κυριότητας από το Δήμο Πηνειού

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας