Ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού


  Τίτλος

  Ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού

  Περιγραφή

  Προτείνεται η δημιουργία ειδικών αγροτουριστικών ξενώνων και καταλυμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού, καθίσταται εφικτή η προσωπική επαφή των τουριστών με το φυσικό περιβάλλον της αγροτικής περιοχής και παρέχεται παράλληλα η δυνατότητά να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας

  Προϋπολογισμός

  3.000.000 € (ανά επένδυση)

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Επίπεδο Ωριμότητας