Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων στην ΠΔΕ


  Τίτλος

  Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων στην ΠΔΕ

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή, παρέχοντας οργανωμένες υποδομές εγκατάστασης και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Έχει ολοκληρωθεί μελέτη για τα επιχειρηματικά πάρκα που καταδεικνύει τις περιοχές χωροθέτησης ζώνης υψηλής συγκέντρωσης επιχειρήσεων.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ο οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από την κεντρική Κυβέρνηση

  Επίπεδο Ωριμότητας