Ανάπτυξη Logistics Center


  Τίτλος

  Ανάπτυξη Logistics Center

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Logistics Center στην περιοχή της Αχαΐας, που θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων, στη δυνατότητα προσέλκυσης περισσότερων φορτίων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα.

  Προϋπολογισμός

  7.600.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας