Θεματικό Πάρκο Ολυμπιακών Αγώνων


  Τίτλος

  Θεματικό Πάρκο Ολυμπιακών Αγώνων

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανάπτυξη θεματικού πάρκου στην Π.Ε. Ηλείας, η θεματολογία του οποίου θα σχετίζεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Ολύμπιους Θεούς και τους μύθους της αρχαιότητας. Θα προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων, διασκεδαστικών θεαμάτων και «ακραίων» δραστηριοτήτων, που θα βασίζονται στα ολυμπιακά αθλήματα και τους Θεούς της αρχαιότητας και θα είναι εμπνευσμένα από την αρχαία αρχιτεκτονική και τους μύθους.

  Προϋπολογισμός

  53.750.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας