Αξιοποίηση Κτιρίου Λαδόπουλου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Κτιρίου Λαδόπουλου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση του κτιρίου Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω συγκέντρωσης των κτιρίων της αποκεντρωμένης διοίκησης, δημιουργία parking και εμπορικού κέντρου.

  Προϋπολογισμός

  Άνω 100.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Πατρών

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχει μελέτη που είναι εν εξελίξει, καθώς και Business Plan.

  Παράλληλα, έχει ήδη προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα προτείνει διάφορα σενάρια αξιοποίησης, ενώ θα προσδιορίσει και το ύψος του απαιτούμενου προϋπολογισμού.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ν/Α

  Επίπεδο Ωριμότητας