Δημιουργία μουσείου καπνού και στεγασμένου πολυχώρου


  Τίτλος

  Δημιουργία μουσείου καπνού και στεγασμένου πολυχώρου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η δημιουργία ενός μουσειακού πολυχώρου, με αναφορά στην ιστορία της παραγωγής και επεξεργασίας καπνού. Για την υλοποίηση προτείνεται να αξιοποιηθεί το μοντέλο ΣΔΙΤ.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Ανήκει σε Ιδιώτη

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχουν μελέτες που χρήζουν επικαιροποίησης

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας