Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών υποδομών


  Τίτλος

  Δημιουργία υπαίθριων αθλητικών υποδομών

  Περιγραφή

  Προτείνεται η δημιουργία αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του Αγρινίου αλλά και ευρύτερα των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

  Προϋπολογισμός

  2.000.000 € - 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης της κυριότητας του ακινήτου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας