Αξιοποίηση Αγροτικών Εκτάσεων Δήμου Αγρινίου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Αγροτικών Εκτάσεων Δήμου Αγρινίου

  Περιγραφή

  Πρόκειται για όμορες χορτολιβαδικές εκτάσεις στην περιοχή Σφήνα της Δ.Ε. Στράτου συνολικού εμβαδού 966 στρεμμάτων.

  Πιθανές χρήσεις των εκτάσεων θα μπορούσαν να είναι στον τομέα της αγροδιατροφής ή/και στον τομέα του τουρισμού μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αγρίνιου

  Κατάρτιση Μελετών

  Ν/Α

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ν/Α

  Επίπεδο Ωριμότητας