Δημιουργία Κτιρίου Φυλακών


  Τίτλος

  Δημιουργία Κτιρίου Φυλακών

  Περιγραφή

  Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 180 στρεμμάτων, στις οποίες προτείνεται η ανέγερση Φυλακών.  Για την υλοποίηση της επένδυσης, προτείνεται η υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αγρινίου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας