Αξιοποίηση Παραποτάμιων Εκτάσεων Αχελώου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Παραποτάμιων Εκτάσεων Αχελώου

  Περιγραφή

  Οι παραποτάμιες εκτάσεις 1.384 στρεμμάτων, δύναται να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα ή / και στον τομέα του τουρισμού μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη.

  Προϋπολογισμός

  Ν/Α

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Ν/Α

  Κατάρτιση Μελετών

  Ν/Α

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Ν/Α

  Επίπεδο Ωριμότητας