Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Αγρινίου


  Τίτλος

  Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Αγρινίου

  Περιγραφή

  Στο χώρο του κρατικού αερολιμένα Αγρινίου (η λειτουργία του οποίου βρίσκεται σε αναστολή) και σε έκταση 512 στρεμμάτων, δύναται να αναπτυχθεί η Πανεπιστημιούπολη Αγρινίου, δίνοντας ώθηση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  N/A

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  N/A

  Επίπεδο Ωριμότητας