Ανακαίνιση Παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου


  Τίτλος

  Ανακαίνιση Παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου

  Περιγραφή

  Έχει προγραμματιστεί η αναδιαμόρφωση των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου που αποτελείται από δώδεκα κτίρια και καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο έκτασης 17,6 στρεμμάτων, με στόχο την στέγαση υγειονομικών υπηρεσιών και άλλων κοινωνικών δομών. Το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  N/A

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  N/A

  Επίπεδο Ωριμότητας