Δημιουργία Χώρων Αναψυχής και Αθλητισμού στην παλαιά όχθη της λίμνης Τριχωνίδας


  Τίτλος

  Δημιουργία Χώρων Αναψυχής και Αθλητισμού στην παλαιά όχθη της λίμνης Τριχωνίδας

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση της παλαιάς όχθης Τριχωνίδας μέσω ήπιων παρεμβάσεων για τη δημιουργία χώρων αναψυχής, περιπάτου και αθλητικών δραστηριοτήτων.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών)

  Κατάρτιση Μελετών

  N/A

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  N/A

  Επίπεδο Ωριμότητας