Επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Επιταλίου


  Τίτλος

  Επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Επιταλίου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανακαίνιση, ο εκσυγχρονισμός και η επαναλειτουργία του αεροδρομίου Επιταλίου (εκτείνεται σε οικόπεδο 200 στρεμμάτων), με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  Κατάρτιση Μελετών

  N/A

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας