Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας


  Τίτλος

  Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση και αναβάθμιση του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας. Το κέντρο θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο για εγχώριους επισκέπτες αλλά και ξένους επισκέπτες στη βάση του τουρισμού πολυτελείας.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Υπουργείο Υγείας)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν απαιτείται η κατάρτιση μελετών

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας