Αξιοποίηση Στρατοπέδου στον Άγριλο Αμφιλοχίας


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Στρατοπέδου στον Άγριλο Αμφιλοχίας

  Περιγραφή

  Το παλαιό στρατόπεδο στον Άγριλο Αμφιλοχίας έκτασης 210 στρεμμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία πολυχώρου αναψυχής, άθλησης και φιλοξενίας παιδιών με παράλληλες δράσεις στην παραλίμνια έκταση.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αμφιλοχίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες / Σε διαδικασία ανάθεσης η μελέτη σκοπιμότητας

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας