Αξιοποίηση έκτασης στο Αγριλοβούνι Μπούκας


  Τίτλος

  Αξιοποίηση έκτασης στο  Αγριλοβούνι Μπούκας

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων στον οικισμό Μπούκας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Απαιτείται να γίνουν ενέργειες αποχαρακτηρισμού της έκτασης από δασική

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας