Κατασκευή Εκθεσιακού Χώρου


  Τίτλος

  Κατασκευή Εκθεσιακού Χώρου

  Περιγραφή

  Στην περιοχή Στρεφίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται ακίνητο επιφάνειας περί των 8 στρεμμάτων. Η διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου θα ενισχύσει τον επιστημονικό και συνεδριακό τουρισμό και θα αναδείξει την περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  < 500.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας