Κατασκευή Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


  Τίτλος

  Κατασκευή Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  Περιγραφή

  Η έκταση στην περιοχή Κουμάνη μπορεί να αξιοποιηθεί για το σχηματισμό πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Προϋπολογισμός

  1.000.000 € - 2.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας