Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου


  Τίτλος

  Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου

  Περιγραφή

  Η έκταση στην περιοχή Πλατάνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κατασκευή αθλητικού κέντρου και την προώθηση του αθλητισμού στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  > 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχουν προμελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας