Ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Πάππα


  Τίτλος

  Ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα Πάππα

  Περιγραφή

  Στη λιμνοθάλασσα Πάππα προτείνεται η ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς εκτιμάται πως θα αποτελέσει βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  500.000 € - 1.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας