Κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων τοξοβολίας


  Τίτλος

  Κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων τοξοβολίας

  Περιγραφή

  Υπάρχει γήπεδο επιφάνειας 11 στρεμμάτων στην περιοχή Βασιλικό καθώς και κτήριο αποδυτήριων, που μπορεί να αξιοποιηθεί και αναβαθμιστεί για την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων τοξοβολίας.

  Προϋπολογισμός

  500.000 € - 1.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας