Κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων σκοποβολής


  Τίτλος

  Κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων σκοποβολής

  Περιγραφή

  Υπάρχει γήπεδο επιφάνειας 12,5 στρεμμάτων στην περιοχή Φάρρος καθώς και κτήριο αποδυτήριων 53 τμ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη σύγχρονων εγκαταστάσεων σκοποβολής.

  Προϋπολογισμός

  500.000 € - 1.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας