Επαναλειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Ερυμάνθου


  Τίτλος

  Επαναλειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Ερυμάνθου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανακαίνιση, επισκευή και ανάπλαση των χώρων της κατασκήνωσης Μίχα- Τσαπουρνίας επιφάνειας 6,5 στρεμμάτων

  Προϋπολογισμός

  1.000.000 € - 2.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας