Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής φράγματος Πείρου Παραπείρου


  Τίτλος

  Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής φράγματος Πείρου Παραπείρου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η υλοποίηση εργασιών ήπιας παρέμβασης για τη δημιουργία πάρκου, χώρων αναψυχής και περιπάτου στην παραλίμνια ζώνη του Φράγματος Πείρου Παραπείρου. Ενδείκνυται η κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων και πεζογεφυρών

  Προϋπολογισμός

  1.000.000 € - 2.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Το ακίνητο είναι δημόσια δασική έκταση και βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης του φράγματος

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας