Ανάδειξη-Αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής λιμνοδεξαμενής Ντάσκα


  Τίτλος

  Ανάδειξη-Αξιοποίηση και προστασία παραλίμνιας περιοχής λιμνοδεξαμενής Ντάσκα

  Περιγραφή

  Προτείνεται η διεξαγωγή εργασιών ήπιας παρέμβασης μέσω δημιουργίας πάρκου, χώρων αναψυχής και θέασης στην παραλίμνια ζώνη της Λιμνοδεξαμενής.

  Προϋπολογισμός

  < 500.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Το ακίνητο είναι δημόσια δασική έκταση και βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης της λιμνοδεξαμενής

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας