Ανάδειξη- Αξιοποίηση Ορεινής Αχαΐας (όρη Χελμός – Ερύμανθος)


  Τίτλος

  Ανάδειξη- Αξιοποίηση Ορεινής Αχαΐας (όρη Χελμός – Ερύμανθος)

  Περιγραφή

  Δύναται να εκκινήσουν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή που θα αυξήσουν τις αφίξεις τουριστών και θα συνεισφέρουν θετικά στο εισόδημα και την ανάπτυξη της περιοχής.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Η περιοχή αποτελεί δημόσια δασική έκταση, ενώ μέρος αυτής ανήκει σε ιδιώτες

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες. Απαραίτητη η σύνταξη μελέτης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και επενδύσεων της περιοχής των ορεινών όγκων Ερυμάνθου (ΟΧΕ Χέλμου- Ερυμάνθου)

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας