Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου


  Τίτλος

  Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανοιχτών αθλητικών χώρων που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την άθληση των πολιτών και τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

  Προϋπολογισμός

  2.000.000 € - 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

  Κατάρτιση Μελετών

  Υπάρχουν προμελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας