Αξιοποίηση παραλιακών εκτάσεων Δήμου Ζαχάρως


  Τίτλος

  Αξιοποίηση παραλιακών εκτάσεων Δήμου Ζαχάρως

  Περιγραφή

  Κατά μήκος της ακτογραμμής ~20 χλμ από τον ποταμό Νέδα ως και τη λίμνη Καϊάφα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα εστίασης.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

  Επίπεδο Ωριμότητας