Αξιοποίηση ακινήτου «Παραλιακό κτήμα» Νεοχωρίου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση ακινήτου «Παραλιακό κτήμα» Νεοχωρίου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση παραλιακού ακινήτου έκτασης 400 στρεμμάτων στην περιοχή του Νεοχωρίου, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

  Επίπεδο Ωριμότητας