Αναβάθμιση Κτήματος Καϊάφα


  Τίτλος

  Αναβάθμιση Κτήματος Καϊάφα

  Περιγραφή

  Το κτήμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως κέντρο διημέρευσης με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και με την δημιουργία ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση. Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

  Επίπεδο Ωριμότητας