Εκσυγχρονισμός Ιαματικών Λουτρών Μυρτιάς


  Τίτλος

  Εκσυγχρονισμός Ιαματικών Λουτρών Μυρτιάς

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των ιαματικών λουτρών Μυρτιάς για την ολική ανάπλαση της περιοχής την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή. 

  Προϋπολογισμός

  1.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Σε χρήση από το Δήμο Θέρμου

  Κατάρτιση Μελετών

  Κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας εν εξελίξει. Εκκρεμεί η κατάρτιση των Η.Μ. μελετών καθώς και η αρχιτεκτονική μελέτη

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων. Εκκρεμεί ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από δασική και ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός της

  Επίπεδο Ωριμότητας