Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Βιώσιμης Διαχείρισης Δασοκτήματος Κάνισκας Δήμου Καλαβρύτων


  Τίτλος

  Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Βιώσιμης Διαχείρισης Δασοκτήματος Κάνισκας Δήμου Καλαβρύτων

  Περιγραφή

  Το έργο αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση βιώσιμης διαχείρισης του δασοκτήματος που θα συμβάλει θετικά στην τοπική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Προϋπολογισμός

  1.000.000 € - 2.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Καλαβρύτων

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  N/A

  Επίπεδο Ωριμότητας