Ολοκλήρωση Ξενοδοχείου Σπήλαιων Λιμνών


  Τίτλος

  Ολοκλήρωση Ξενοδοχείου Σπήλαιων Λιμνών

  Περιγραφή

  Αφορά ημιτελές κτίριο προοριζόμενο για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας, επί του οποίου προτείνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

  Προϋπολογισμός

  2.000.000 € - 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Καλαβρύτων

  Κατάρτιση Μελετών

  Ύπαρξη οριστικών μελετών

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας