Νέα Γραφεία Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και Εκδοτήρια Εισιτηρίων


  Τίτλος

  Νέα Γραφεία Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και Εκδοτήρια Εισιτηρίων

  Περιγραφή

  Προτείνεται η επισκευή των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Χιονοδρομικού και η δημιουργία γραφείων εκδοτηρίων εισιτήριων.

  Προϋπολογισμός

  < 500.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Το ακίνητο ανήκει στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, κύριοι μέτοχοι του οποίου είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας