Ανάπλαση της θέσης Ανεμόμυλου στον Αστακό


  Τίτλος

  Ανάπλαση της θέσης Ανεμόμυλου στον Αστακό

  Περιγραφή

  Σε παραθαλάσσια έκταση ~50 στρεμμάτων στην είσοδο του Αστακού, μπορεί να γίνει ανάπλαση με ήπιες παρεμβάσεις και κατασκευή μονάδων εστίασης και λασπόλουτρων.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας