Αξιοποίηση βελανιδόδασους Ξηρομέρου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση βελανιδόδασους Ξηρομέρου

  Περιγραφή

  Το βελανιδόδασος Ξηρομέρου είναι το μεγαλύτερο βελανιδόδασος στα Βαλκάνια. Πλησίον του δάσους μπορούν να σχηματιστούν μεταποιητικές μονάδες συλλογής και αξιοποίησης βελανιδιού.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ξηρομέρου, με τους Δήμους Αγρινίου και Μεσολογγίου να έχουν χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας