Δημιουργία Ινστιτούτου Τροφίμων του Αύριο


  Τίτλος

  Δημιουργία Ινστιτούτου Τροφίμων του Αύριο

  Περιγραφή

  Η δημιουργία Ινστιτούτου Τροφίμων του Αύριο θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης τελικών προϊόντων, σε καλύτερη εκμετάλλευση επιχειρηματικών ιδεών και στην προαγωγή της επενδυτικής κινητοποίησης γύρω από τον τομέα των τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

  Προϋπολογισμός

  10.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας