Ανάπτυξη Βιομηχανικών Θερμοκηπίων


  Τίτλος

  Ανάπτυξη Βιομηχανικών Θερμοκηπίων

  Περιγραφή

  Η δημιουργία βιομηχανικών θερμοκηπίων αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση που θα διαφοροποιήσει σημαντικά την παραγωγική διαδικασία και θα αυξήσει σημαντικά την παραγόμενη ποσότητα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την αποδοτικότητα

  Προϋπολογισμός

  11.740.000 € (ανά επένδυση)

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Επίπεδο Ωριμότητας