Καλλιέργεια Φαρμακευτικής Κάνναβης


  Τίτλος

  Καλλιέργεια Φαρμακευτικής Κάνναβης

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανάπτυξη καλλιεργειών φαρμακευτικής κάνναβης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω αφενός της σημαντικής δυναμικής που καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου, των εγγενών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας,  καθώς το έδαφος της Περιφέρειας είναι κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και το κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για τέτοιες καλλιέργειες.

  Προϋπολογισμός

  14.400.000 € (ανά επένδυση)

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  N/A

  Κατάρτιση Μελετών

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Καθώς η προτεινόμενη επένδυση δεν συνδέεται με μια μεμονωμένη και συγκεκριμένη επένδυση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικογένεια επενδύσεων, το εν λόγω κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή.

  Επίπεδο Ωριμότητας